Віншуем з прысуджэннем вучонай ступені кандыдата філалагічных навук Базар Наталлю Мікалаеўну!

Віншуем!

Выкладчыка кафедры міжкультурных камунікацый

Базар Наталлю Мікалаеўну

з прысуджэннем вучонай ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.01.01 – беларуская літаратура ў сувязі з паспяховай абаронай дысертацыі (рашэнне Прэзідыума Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь ад 1 снежня 2021 года).
Тэма – «Інтэртэкстуальнасць беларускай паэзіі мяжы ХХ–ХХІ стст.: функцыі і спецыфіка».
Навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук, прафесар Тарасава Тамара Мікалаеўна.